TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE
 


Clinica Holomed dorește să vă informeze cu privire la serviciile oferite în cadrul consilierii medicale online, cu mențiunea că aceste servicii reprezintă un serviciu de telemedicină prealabil unui consult medical de specialitate, consult ce urmează să fie prestat în cadrul clinicii, cabinetelor sau a spațiilor expres autorizate în acest sens.


Consultația online prin video reprezintă o metodă eficientă de comunicare cu medicul specialist care vă poate monitoriza și care vă poate oferi și la distanță informații și recomandări legate de problema de sănătate pe care o prezentați.

 

În cadrul acestei programări online puteți explica simptomele dumneavoastră, le puteți arăta prin video acolo unde este posibil și puteți trimite documente medicale pe care medicul le poate interpreta și contextualiza. Această metodă vine în ajutorul oricărui pacient în comfortul propriei locuințe, evitând riscul inerent al deplasării într-un moment de urgență sanitară mondială de răspândire a pandemiei.


În conformitate cu prevederile legale, personalul nostru medical vă poate informa cu privire la tratamentul care este recomandat în cazul unor afecțiuni din sfera celor suferite de dumneavoastră, cu mențiunea expresă ca aceste informări nu pot reprezenta o rețetă de tratament pentru dumneavoastră în cazul de față. Tratamentul pentru afecțiunea dumneavoastră urmează sa fie definitivat  doar în urma unei consultații medicale dintr-un spațiu autorizat si ulterior stabilirii diagnosticului de către medicul specialist.
 

Clinica Holomed  vă comunică în mod transparent prin intermediul site-ului wev www.holomed.ro atât costul, conținutul sesiunilor de consiliere medicală online cât și pașii care trebuie urmați pentru accesarea acestui serviciu de telemedicină, dorind să vină în întâmpinarea dumneavoastră în această perioadă specială în care recomandarea autorităților este de a limita orice deplasare.
Totodată dorim să vă informăm că, în această etapă, este nevoie de completarea de către dumneavoastră prin intermediul formularelor primite online, a următoarelor documente:


- Consimțământ informat al pacientului
- Acord de prelucrare date cu caracter personal
- Formular GDPR

TERMENI ȘI CONDIȚII ALE SITE-ULUI WEB

PENTRU UTILIZAREA PREZENTULUI SITE ESTE NECESARĂ CITIREA, PARCURGEREA ȘI ACCEPTAREA ÎN TOTALITATE A ACESTOR TERMENI ȘI CONDIȚII. VIZITAREA ÎN CONTINUARE A ACESTUI SITE PRESUPUNE ACCEPTAREA INTEGRALĂ ȘI TOTALĂ A ACESTOR TERMENI ȘI CONDITII DE UTILIZARE A SITE-ULUI www.holomed.ro CÂT ȘI A PLATFORMEI CARE DESERVEȘTE SERVICIUL DE TELEMEDICINĂ OFERIT DE CLINICA HOLOMED PRIN INTERMEDIUL www.doxy.me, PLATFORMA PRIN CARE SE INTRĂ ÎN CONTACT ONLINE CU PERSONALUL MEDICAL ÎN VEDEREA CONSILIERII MEDICALE PRIN VIDEO-CALL.


Conținutul website-lui www.holomed.ro este protejat de legile dreptului de autor. Toate drepturile sunt rezervate brandului HOLOMED, marcă înregistrată a societății SC MIRVALDENT SRL. Toate materialele (incluzând, fără limitări, toate articolele, imaginile, textele, logo-urile și design-ul brandului și a site-ului web) conținute în acest site sunt protejate de legile dreptului de autor și nu pot în nicio circumstanță să fie reproduse, distribuite mai departe, transmise către terți sau publicate fără acordul scris al Clinicii HOLOMED și a SC MIRVALDENT SRL. Este strict interzisă modificarea conținutului prezentelor pagini cât și copierea, distribuția, transmiterea, reproducerea, publicarea, realizarea de produse de design și alte creații derivate din orice informație și/sau serviciu obținut de pe sau prin intermediul prezentului site.


Cu toate acestea, este posibilă descărcarea sau copierea materialelor specifice consilierii online prin serviciul de telemedicină oferit de Clinica Holomed disponibile strict în acest sens. Fiind destinate exclusiv scopurilor personale ale ulilizatorului/pacientului, non-comerciale, utilizarea lor în scopuri comerciale de către orice persoană fizică sau juridică este interzisă.


Pentru orice intrebare sau cerere de utilizare a materialelor de pe acest website, ne puteți contacta la  office@holomed.ro


Pentru a oferi răspunsuri la întrebările utilizatorilor cât și pentru a oferi date referitoare la accesul pe site-ul nostru, poate fi necesară furnizarea de către dumneavoastră de informații cu caracter personal, cum ar fi e-mail-ul și numărul de telefon. Aceste informatii nu vor fi folosite în niciun alt fel decât în scopul transmiterii de informații legate de serviciile medicale ale CLINICII HOLOMED.


CLINICA HOLOMED se obligă să asigure confidențialitatea vizitatorilor site-ului său și a utilizatorilor serviciului de telemedicină. Nu vom transmite către terți niciun fel de informații cu caracter personal, excepție făcând terții parteneri care asigură buna funcționare a www.holomed.ro.


Pot fi furnizate către terțe persoane atât informații de ordin general (trafic înregistrat pe site), cât și alte informații statistice care nu conțin date cu caracter personal. SC MIRVALDENT SRL declină orice responsabilitate în difuzarea acestor date nespecifice oricărei persoane.


Acest site utilizează tehnologii care guvernează mediul online și care permit colectarea anumitor informatii cu caracter tehnic despre utilizator: adresa de internet, sistemul de operare folosit, tipul de browser utilizat, pe lângă informații legate de traficul realizat pe acest site. Toate aceste informații adunate prin intermediul site-ului de către Clinica HOLOMED au scopul de a îmbunătăți calitatea serviciilor oferite.
În funcție de numărul de programări neonorate, societatea își rezervă dreptul să limiteze accesul la programări a clientului în cauză.


GENERALITĂȚI
Dacă vreo prevedere din Termeni și condiții este considerată invalidă de către autoritățile legale competente, invaliditatea unei asemenea prevederi nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi ale Termeni și condiții, acestea rămânând în vigoare.  Acești Termeni și condiții constituie în totalitate un acord încheiat între dumneavoastră ca utilizator/pacient și Clinica HOLOMED prin persoana juridică SC MIRVALDENT SRL în ceea ce privește utilizarea serviciilor de consiliere medicală online prin video-call.
Informațiile medicale scrise, obținute în urma consultației online au caracter pur informativ, nu conțin parafa unui medic și nu reprezintă document medico-legal.

ACORD DE PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL
Prin utilizarea serviciului de consultanță medicala online vă acordați în cunoștiiță de cauză consimțământul pentru ca SC MIRVALDENT SRL să colecteze, să prelucreze și să stocheze datele dumneavoastră cu caracter personal comunicate către aceasta, în scopul furnizării de servicii medicale și/sau statistică din CLINICA HOLOMED.
Consimțământul în ceea ce privește preluarea, prelucrarea și stocarea datelor cu caracter personal, precum și furnizarea datelor menționate mai sus sunt voluntare.


Vă exprimați acordul ca SC MIRVALDENT SRL să administreze, în condiții de siguranță și confidențialitate, și numai pentru scopurile precizate, datele cu caracter personal furnizate. Declarați că ati ințeles și sunteti de acord ca datele cu caracter personal furnizate să fie stocate în baza de date a CLINICII HOLOMED, cu respectarea legislației aplicabile cu privire la confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal.


Pot exista cazuri în care se va prelua/procesa imaginea disponibilă prin intermediul platformei www.doxy.me, aceasta fiind utilizată exclusiv în scopul prestării serviciului.
Totodata, pot fi necesare și solicitată furnizarea altor date către cadrele medicale pentru a putea beneficia cât mai complet și precis de serviciul de telemedicină accesat (sex, vârsta, date antropometrice, etc). Imaginile prelucrate urmează a fi stocate pe server-ul nostru aflat pe teritoriul UE.


Pot exista situații în care să fie necesară stocarea datelor dvs. persoane și după o eventuală retragere a acordului de prelucrare deoarece acestea sunt folosite în scopuri statistice, în vederea îmbunătățirii serviciilor oferite, închiderea contului dvs va fi opozabilă pentru viitor, datele și informațiile colectate anterior neputând fi extrase de pe platformă. Datele dvs. privind plățile, respectiv contul bancar și date privind facturarea vor fi prelucrate exclusiv în scopul prestării serviciilor care fac obiectul acestui acord.


Prin prezenta, vă exprimați acordul ca datele dumneavoastră să fie preluate/prelucrate/stocate/externalizate către SC MIRVALDENT SRL. Clinica HOLOMED va comunica pe aceasta cale opțiunea de a renunța în orice moment la prelucrarea datelor dvs personale. În acest sens vă aducem la cunoștință următoarele drepturi:
- dreptul de informare;
- dreptul de a restricționa prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc în condițiile regulamentului GDPR;
- dreptul de a solicita rectificarea datele mele personale;
- dreptul de acces la datele personale;
- dreptul de a solicita ștergerea datelor furnizate, exceptând acele situații în care dispozițiile legale vor permite operatorului de date păstrarea și/sau utilizarea acestor date;


În acest sens, puteți formula o cerere scrisă, datată și semnată, adresată conducerii societății. Acest serviciu nu reprezintă instrument medico-legal. Această consultație este cu scop strict orientativ și de utilitate în îmbunătățirea stării generale de sănătate, pentru o confirmare diagnostic-tratament, vă rugam să vă adresați specialității ce urmează a vă fi recomandată.


Este interzisă întregistrarea/stocarea și redarea imaginii care include personalul medical prestator al acestui serviciu, acesta negând orice utilizare a propriei imagini personale de către pacient.
 

Prin intermediul localizării geografice, cu ajutorul adresei IP, este posibilă din punct de vedere tehnic estimarea locației utilizatorului de internet. Anumite date de trafic (cum sunt adresele IP sau alți identificatori ai dispozitivelor cu care ne accesați site-ul) pot fi în anumite circumstanțe date cu caracter personal și pe care le vom trata ca atare.